дЩге HRITC гДКгС ЗбгЯбЗ нУКЪСЦ КГЛнС ЗбЪжЗгб ЗбЗЮКХЗПнЙ бЛжСЙ ЗбКЫннС Эн Збнгд     ЗбгДКгС ЗбжШдн ЗбОЗХ ИЗбдЮЗФ ЗбЪЗг Нжб ЗбЕХбЗН ЗбЗЮКХЗПн жЗбУнЗУн Эн Збнгд     ПжС ЗбдУЗБ Эн КЪТнТ ЗбУбЗг жЗбГгд Эн жСФЙ жШднЙ ЛЗднЙ Ъбм ЮЗЪЙ гСЯТ ЗбгЪбжгЗК жЗбКГенб ИКЪТ    КТЗгдЗр гЪ ЗбРЯСм ЗбСЗИЪЙ жЗбУКнд ббЕЪбЗд ЗбЪЗбгн бНЮжЮ ЗбЕдУЗд.. ЗдЪЮЗП ЗбдПжЙ ЗбжШднЙ ЗбОЗХЙ ИПжС ЗбгСГЙ Эн КЪТнТ ЗбГгд жЗбУбЗг    Эн ЯбгКе ИгдКПм ЗбгУКЮИб ЗбКЗУЪ ИКждУ.. ЪТЗбПнд ЗбЗХИНн : ПжС ЗбгМКгЪ ЗбгПдн Эн ХдЪ ЗбКНжбЗК ЗбПнгЮСЗШнЙ ЯЗд ЗбГУЗУ     HRITC нОККг ЗбПжСЙ ЗбКПСнИнЙ Нжб КЪТнТ геЗСЗК ЗбФИЗИ Эн ЗбгдЗХСЙ жЗбЗЪбЗг ЗбгМКгЪн ИХдЪЗБ     гСЯТ ЗбгЪбжгЗК жЗбКГенб бНЮжЮ ЗбЕдУЗд жЗбгЭжЦнЙ ЗбУЗгнЙ бНЮжЮ ЗбЕдУЗд ндЩгЗд жСФЙ Ъгб ГжбжнЗК ЗбгСГЙ ЗбнгднЙ    ИЗбКдУнЮ гЪ гСЯТ ЗбгЪбжгЗК жЗбКГенб бНЮжЮ ЗбЕдУЗд ЗбгЭжЦнЙ ЗбУЗгнЙ ббГгг ЗбгКНПЙ бНЮжЮ ЗбЕдУЗд КдЩг бЮЗБЗр КФЗжСнЗр Нжб гФЗСЯЙ ЗбгСГЙ Эн ЗбНжЗС ЗбжШдн    ИЗбКЪЗжд гЪ ЗКНЗП ЗбдУЗБ ЗбПжбн ббУбЗг жЗбНСнЙ.. гСЯТ ЗбгЪбжгЗК жЗбКГенб бНЮжЮ ЗбЕдУЗд ндЩг ЗбдПжЙ ЗбжШднЙ Нжб ПжС ЗбдУЗБ Эн КЪТнТ ЗбУбЗг жЗбГгд    ЗбдПжЙ ЗбжШднЙ ЗбОЗХЙ ИЬ ПжС ЗбдУЗБ Эн КЪТнТ ЗбУбЗг жЗбГгд КдШбЮ Збнжг Эн ХдЪЗБ

 
   
 
 
ЪЮП ХИЗН ЗбГСИЪЗБ ЗбгжЗЭЮ19-12- 2012г ЗбгДКгС ЗбОЗХ Нжб ЗбЕХбЗН ЗбЗЮКХЗПн жЗбУнЗУн Эн Збнгд жЗбРн дЩге гСЯТ ЗбгЪбжгЗК жЗбКГенб бНЮжЮ ЗбЕдУЗдHRITC   ИЗбКЪЗжд гЪ гСЯТ ПЪг ЗбгФСжЪЗК ЗбОЗХЙ CIPE жЗбРн нГКн Цгд "гФСжЪ ЗбПнгЮСЗШнЙ жЗбЕХбЗН ЗбЗЮКХЗПн жЗбУнЗУн Эн Збнгд "  Ъбм ЮЗЪЙ ЭдПЮ ЗбИУКЗд – ЗбгЯбЗ .
жЭн ЗЭККЗН ЗбгДКгС ГЯП гШеС ЗбИРнМн гдУЮ ЗбгФСжЪ Гд ЗбгДКгС ндЗЮФ ЪПП гд ЗбгНЗжС ЗбгКЪбЮЙ ИЗбСжЗИШ Инд ЗбПнгЮСЗШнЙ жЗбдгж ЗбЗЮКХЗПн жЯнЭнЙ ЗбКНжб ЗбПнгЮСЗШн жЗбКЪСнЭ ИЗЮКХЗП ЗбУжЮ  жнКШСЮ ГнЦЗ Ебм ИНЛ ВбнЗК ЗбФСЗЯЙ Инд ЗбгМКгЪ ЗбгПдн жЗбЮШЗЪ ЗбОЗХ жЗбНЯжгЙ жПжС еРе ЗбЮШЗЪЗК Эн КЪТнТ ЗбКНжб ЗбПнгЮСЗШн Эн Збнгд , жЗбОСжМ ИКжХнЗК КЪЯУ ЗбЗеКгЗг ИжЗЮЪ ЗбЕХбЗНЗК ЗбЗЮКХЗПнЙ жЗбУнЗУнЙ Эн Збнгд.
 
 
   
 
 
ндЩг гСЯТ ЗбгЪбжгЗК жЗбКГенб бНЮжЮ ЗбЕдУЗд HRITC   ИЗбКЪЗжд гЪ гСЯТ ПЪг ЗбгФСжЪЗК ЗбОЗХЙ CIPE жЦгд "гФСжЪ ЗбПнгЮСЗШнЙ жЗбЕХбЗН ЗбЗЮКХЗПн жЗбУнЗУн Эн Збнгд " ЗбгДКгС ЗбОЗХ ИЗбдЮЗФ ЗбЪЗг Нжб ЗбЕХбЗН ЗбЗЮКХЗПн жЗбУнЗУн Эн Збнгд  Ъбм ЮЗЪЙ ЭдПЮ ЗбИУКЗд – ЗбгЯбЗ , нжг ЗбГСИЪЗБ ЗбЮЗПг ЗбгжЗЭЮ19-12- 2012г .
жУндЗЮФ ЗбгДКгС  ЗбгНЗжС ЗбКЗбнЙ (ЗбПСЗУЙ ЗбОЗХЙ ИЗбЪжЗгб ЗбЗЮКХЗПнЙ ббЛжСЙ ЗбФИЗИ Эн Збнгд –жЗбнЗК ЗбФСЗЯЙ Инд ЗбЮШЗЪ ЗбОЗХ жЗбгМКгЪ ЗбгПдн жЗбНЯжгЙ Эн гжЗМеЙ ЗбКНПнЗК ЗбЗЮКХЗПнЙ Эн Збнгд – жЗЮКХЗП ЗбУжЮ жЗбСжЗИШ Инд ЗбПнгЮСЗШнЙ жЗбдгж ЗбЗЮКХЗПн )
 
 
   
 
 
УдЗБ ЗбИПжн
КТЗгдЗ гЪ ЗбРЯСм ЗбСЗИЪЙ жЗбУКнд ббЕЪбЗд ЗбЪЗбгн бНЮжЮ ЗбЕдУЗд iq option cash deposit дЩг ЗбОгнУ ЗбгжЗЭЮ13/12/2012г гСЯТ ЗбгЪбжгЗК жЗбКГенб бНЮжЮ ЗбЕдУЗд HRITC ИКЪТ ЗбжСФЙ ЗбжШднЙ ЗбЛЗднЙ ЗбОЗХЙ ИПжС ЗбдУЗБ Эн КЪТнТ ЗбУбЗг жЗбГгд .
 жЮП дЗЮФК ЗбжСФЙ ГегнЙ ЮСЗС 1325 ЯОШжЙ ЪЗбгнЙ гд ЗМб КЪТнТ НЮжЮ ЗбдУЗБ жПжСед Эн ИдЗБ ЗбУбЗг ИЗбЕЦЗЭЙ Ебм гОСМЗК гДКгС МднЭ Нжб ЗбгСГЙ жЗбУбЗг жЗбГгд Ъбм ОбЭнЙ ЗбгОСМЗК ЗбКн Кг гдЗЮФКеЗ Эн ЗббЮЗБЗК жЗбгДКгСЗК ЗбКн ЪЮПК Эн Яб гд КЪТ жЪПд жХдЪЗБ
 
 
   
 
 
ндЩг гСЯТ ЗбгЪбжгЗК жЗбКГенб бНЮжЮ ЗбЗдУЗд HRITC ИЗбКЪЗжд гЪ ЗбЗКНЗП ЗбПжбн ббУбЗг жЗбНСнЙ WILPF  Эн МднЭ ЗбдПжЙ ЗбжШднЙ ЗбОЗХЙ ИПжС ЗбгСГЙ Эн КЪТнТ ЗбЗгд жЗбУбЗг  жРбЯ нжг ЗбОгнУ ЗбгжЗЭЮ 13/12/2012жЪбм ЮЗЪЙ гСЯТ ЗбгЪбжгЗК жЗбКГенб бНЮжЮ ЗбЗдУЗд ИКЪТ
жКГКн еРе ЗбдПжЙ Цгд ЗбНгбЙ ЗбЪЗбгнЙ ЗбОЗХЙ ИКЪТнТ НЮжЮ ЗбгСГЙ Эн гдШЮЙ ЗбФСЮ ЗбГжУШ жМджИ ЗЭСнЮнЗ жЦгд ИСдЗгМ КЪТнТ ПжС ЗбдУЗБ Эн ЗбгМКгЪ Збнгдн жИдЗБ ЗбУбЗг
 
 
   
 
 
ГЯП ЪТЗбПнд ЗбГХИНн СЖнУ гСЯТ ЗбгЪбжгЗК жЗбКГенб бНЮжЮ ЗбЕдУЗд  Эн ЯбгКе Ъд ЗбгМКгЪ ЗбгПдн ИЗбМбУЙ ЗбЗЭККЗНнЙ ббгдКПм ЗбгжЗТн бгдКПм ЗбгУКЮИб ЗбКЗУЪ Эн КждУ ЗбРн ЗдШбЮ ЗгУ ИгФЗСЯЙ гЗЖЙ жЪФСнд ФОХнЙ гд ггЛбн ЗбгМКгЪ ЗбгПндн жСМЗб ЗбГЪгЗб ИЗбгдШЮЙ ЗбЪСИнЙ жЗбПжб ЗбЪЩгм ЗбЛгЗднЙ ГЯП Ъбм ГегнЙ ЗбПжС ЗбРн бЪИе ЗбгМКгЪ ЗбгПдн жЗбдФШЗБ ЗбФИЗИ Эн ХдЪ ЗбКНжб ЗбЯИнС ИЗбгдШЮЙ ЗбЪСИнЙ.
жЮЗб  Эн ЗбМбУЙ Гд ЗбКЫннС ЗбНЮнЮн ЗбРн ОбЗб ЗбЪЗг ЗбгЗЦн ЯЗд жСЗБе КЦНнЗК ЪЩнгЙ гд ФИЗИдЗ жМеП СЗЖЪ жгКгнТ гд ЗбгдЩгЗК ЗбНЮжЮнЙ ЗбРнд гЛбжЗ ОШ ЗбПЭЗЪ ЗбГжб Ъд ЗбНСнЙ жЗбКЫннС жЗЛгС КНжбЗК МЗПЙ жеЗгЙ ИПГК ИЗбОШжЙ ЗбГжбм ИУЮжШ ГдЩгЙ ПнЯКЗКжСнЙ  ЪКнПЙ ИЗбгдШЮЙ
 

гУКМПЗК НЮжЮ ЗбЕдУЗд
ИЗСнУ-МднЭЎ ПнУгИС 12 2012- гСХП НгЗнЙ ЗбгПЗЭЪнд Ъд НЮжЮ ЗбЕдУЗдЎ жеж ИСдЗгМ гФКСЯ Инд ЗбЭПСЗбнЙ ЗбПжбнЙ бНЮжЮ ЗбЕдУЗд жЗбгдЩгЙ ЗбЪЗбгнЙ бгдЗеЦЙ ЗбКЪРнИ КУКдЯС ЗбНЯг ЗбХЗПС Збнжг Ъд гНЯгЙ ЗбЗУКЖдЗЭ ЦП ЗбУнП дИнб СМИ ИУдКнд УМд. жЮП ГЪбд гНЗгне гИЗФСЙр Ъд днКег Эн ЗбКЮПг ИШЪд ГгЗг гНЯгЙ ЗбдЮЦ.

НРС ЗбгУДжбжд жЪгЗб ЗбЕЫЗЛЙ Эн гдШЮЙ ФИнбн ЗбжУШм Эн ЗбХжгЗб гд ОШжСЙ ЗбжЦЪ ЗбРн нгС Ие ЗбЮСжнжд ЗбгКГЛСжд ИЗбМЭЗЭЎ ИУИИ НЗМКег гЗУЙ Ебм ЗбЫРЗБ жЗбгЗБ


ЮЗбК гдЩгЙ енжгЗд СЗнКУ жжКФ ЗбгЪднЙ ИНЮжЮ ЗбЗдУЗд нжг ЗбЛбЗЛЗБ Зд ЮжЗК ЗбЗгд ЗбУжСнЙ гдЪК ЗбгКЩЗеСнд гд ЗбжХжб Збм ЗбгУКФЭнЗК жгдЪК ЭСЮЗ ШИнЙ гд ЪбЗМег Эн ИбПКнд ОбЗб гЩЗеСЗК нжг ЗбМгЪЙ ЗбгЗЦн.


ЮЗб геЗМСжд ХжгЗбнжд Эн бнИнЗ Гд гЗ нЮСИ гд 2,500 гдег гЗ ТЗбжЗ гНЗХСнд Эн ШСЗИбУ ЗбКн нгТЮеЗ ЗбЪдЭ жЗбОЗЦЪЙ бУнШСЙ ЗбТЪнг ЗббнИн ЗбЪЮнП гЪгС ЗбЮРЗЭн жбЗ нЪСЭжд гЗРЗ нЭЪбжджЮЗб ГНП ЗбХжгЗбннд ЗбгНЗХСнд жнПЪм гНгП ЪжнУ


гМКгЪ гПдн
 ГЩеСК ЗбдКЗЖМ ЗбдеЗЖнЙ ЗбСУгнЙ Эн ЗбМжбЙ ЗбЛЗднЙ гд ЗбЗдКОЗИЗК ЗбИСбгЗднЙ Эн ЗбИНСнд -ЗбКн МСК ЗбУИК Эн КУЪ ПжЗЖС ЗдКОЗИнЙ ЭжТ ЗгСГКндЎ Эн жЮК ФеПК Эне гдЗШЮ гКЭСЮЙ гд ЗбИбЗП гУнСЗК ЗНКМЗМнЙ КШЗбИ ИЕХбЗНЗК УнЗУнЙ жПУКжСнЙ. жЮП ФеПК ЗбМжбЙ ЗбЛЗднЙ гд ЗбЗдКОЗИЗК ЕЮИЗбЗ ЦЪнЭЗЎ

 ЯФЭК гдЩгЙ ежП ббПЭЗЪ Ъд ЗбНЮжЮ ж ЗбНСнЗК Эн Збнгд Ъд жЛЗЖЮ КЛИК жМжП гЮЗИС МгЗЪнЙ ЗСКЯИеЗ дЩЗг ЗбСЖнУ Ъбн ХЗбН ИНЮ ЗбгКЩЗеСнд УбгнЗ Эн ХдЪЗБ Кг КХЭнКег МгЗЪнЗ ИЪП ЕОЭЗЖег ОбЗб ЗбГнЗг ЗбгЗЦнЙ.


гЗТЗб гХнС ЗбдФШЗБ ЗбНЮжЮннд ГНгП гдХжС ЗбдЗФШ ЗбИЗСТ Эн гМЗб НЮжЮ ЗбЕдУЗд жЪЦж ЗббМдЙ ЗбЗУКФЗСнЙ бЮУг ЗбФСЮ ЗбГжУШ жФгЗб ЗЭСнЮнЗ Эн енжгд СЗнКУ жжКФ, дЗХС Ид ЫнЛ ЗУКЗР ЗбЗЮКХЗП ИЭСЪ ГИж ЩИн, ЭеП УЗбг ЗбФНн ж ЪИП Зббе ЗбФНн дЗФШн ЗдКСдКЎ


ГЮПгК ЗбУбШЗК ЗбУжСнЙ ( ЗбГгд ЗбМжн )  Збнжг ЗбУИК 23 / 4 / 2011 Ъбм ЗбЗЪКЮЗб ЗбКЪУЭн ИНЮ ЗбдЗФШ ЗбНЮжЮн ЗбгЪСжЭ  ЗбТгнб ПЗднЗб УЪжП СЖнУ бМЗд ЗбПЭЗЪ Ъд ЗбНСнЗК ЗбПнгЮСЗШнЙ жНЮжЮ ЗбЕдУЗд Эн УжСнЙЎ жЪЦж ЗббМдЙ


 

ЯЗгб ЗбНЮжЮ гНЭжЩЙ бгСЯТ ЗбгЪбжгЗК жЗбКГенб бНЮжЮ ЗбЕдУЗд    |  КХгнг гСЯТ СДм ббЕдКЗМ ЗбЛЮЗЭн жЗбЕЪбЗгн